NÁVŠTEVNÉ PRAVIDLÁ

 • Po opustení pokladne reklamácie nebudú akceptované.
 • Videozáznami a fotografie môžu byť vyhotovené iba pre vlastnú potrebu, použitie blesku je zakázané.
 • Do areálu výstaviska je zakázané vnášať balóny, nákupné vozíky, detské elektrické vozidlá a domáce zvieratká.
 • Výstava je dostupná aj pre zdravotne ťažko postihnuté osoby a pre deti s kočíkom.
 • Zvieratá hladkajte, kŕmte a dotýkajte sa ich len vo vyhradenom priestore- napr. akvárium s rajami, hladenie a kŕmenie je dovolené len vybraným kŕmivom..
 • Vo viacerých miestnostiach lietajú voľne vtáky, vstup je na vlastnú zodpovednosť.
 • Dbajte na seba a svojich spoločníkov, aby ste sa vyhli nehodám.
 • Udržujte čistotu a poriadok, odpadky vhadzujte do nádob na to určených.
 • Pri opustení výstavnej plochy, návrat už nie je možný.
 • V areáli výstaviska sú k dispozícii automaty na kávu a nealkoholické nápoje.
 • Pri fotografovaní nepoužívajte blesk, pretože môže narušiť pokoj zvierat.
 • V žiadnom prípade nesiahajte na zvieratá a nerušte ich v mieste ich bydliska.
 • Prosím, nevstupujte do Zoo s detskými taxíkmi, hračkárskymi motorkami alebo bicyklami.
 • Prosím, nehádžte nič zvieratám.
 • Odpadky prosím vhadzujte do nádob na to určených.
 • V Tropicarium prosím nefajčite.
 • Ryby pri aligátorovi prosím nekŕmte len kŕmivom zakúpeným v areáli Tropicarium. Nevhodné kŕmivo môže spôsobiť ochorenie zvierat.
 • Vstup s domácimi miláčikmi nie je dovolený.